dinsdag 15 juni 2010

Helderheid en Verwarring rondom Heiderijk

In dit bericht enkele nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het project Heiderijk. Zoals ruiterlijk is toegegeven door de projectleider Leon Ruesen heeft de communicatie tekort geschoten. Ook Harry Keereweer, gedeputeerde van het Provinciaal College Gelderland heeft gezegd dat er te weinig aandacht is besteed aan de (bos) 'gebruiker' (zie daarvoor het Gelderland Journaal van de provincie).

Het is dan ook van groot belang bij een eventueel vervolg dat er duidelijkheid en transparantie komt op alle vlakken.

We willen dan geen verrassingen meer dat bepaalde delen onder 'dunnen' worden geschaard terwijl zo'n 90-95% van de bomen zijn verwijderd.

We willen dan ook naleving van de boswet, waarbij houtopslagverwijderen ook wordt getoetst aan het criterium dat het niet ouder mag zijn dan 10 jaar en geen groter oppervlak mag hebben dan 10 are. Dit moet ook met terugwerkende kracht gelden voor fase 1.

We willen dan geen berichten in de media horen (zie journaal) waarin stuurgroepleden als Harry Keereweer dingen zeggen als 'Alles wat we kappen wordt op andere plaatsen herplant' terwijl er van de 55 ha nieuw-gemaakte open heide (kap+'opslagverwijdering') slechts 5 ha wordt herplant omdat Staatsbosbeheer een speciale positie heeft verworven met het daarbij behorende gebrek aan controleerbaarheid.

In een bijdrage van de heer Schijlen wordt daar ook een analyse gemaakt tussen de verschillen volgens het factsheet/plan en de praktijk.

Tekenend is wel deze foto van een deel van Mulderskop dat volgens het factsheet behoort tot het deel dat is uitgedund. Zelfs de grootste voorstander van het Heiderijkproject kan toch niet beweren dat hier slechts is gedund?

Door dit soort zaken is het vertrouwen op zijn zachtst gezegd geschaad. We dienen verder ook zorgvuldig te kijken naar het oorspronkelijke plan en de cijfers die daar allemaal worden genoemd.

Er worden namelijk allerlei cijfers genoemd die de verwarring verder vergroten. Zo wordt in een de juni 2010 nieuwsbrief van de Bosgroepen gesproken over het streven naar 250 ha heidegebied en 50 ha overgang van heide naar bos. Bij navraag bij de heer Jans van de Bosgroepen (lid van de stuurgroep) bleek dat dit cijfer globaal was genoemd voor de leden van de Bosgroepen, en dat het zeker niet was bedoeld om de ambities van Heiderijk aan te scherpen, zoals hij scherpzinnig zei.

Harry Keereweer spreekt tijdens het bovengenoemde fragment over 80-85 ha complete kap in totaal en de cijfers vanuit het oorspronkelijke plan lijken ook weer iets anders te stellen (zie plaatje hieronder, afkomstig van pagina 52 van het oorspronkelijke rapport, klik op het plaatje voor een leesbare vergroting).Conclusie
Er is door de Stuurgroep Heiderijk de bereidwilligheid getoond om werkelijk in gesprek te gaan met omwonenden en met de actiegroep Red Ons Bos. Hierbij zullen dan ook vertegenwoordigers zijn van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Laten we streven naar zoveel mogelijk transparantie zodat we op basis van feiten en duidelijke ambities met elkaar kunnen spreken.

(door Waterput)

Zie ook de juni-2010- aanvullingen onderaan de volgende artikelen:
- Onduidelijkheden na Eerste Factsheet Heiderijk
- Onduidelijke Planning, geldstromen en Verantwoordelijkheden (over de kosten van het project)