zondag 23 oktober 2011

Project Heiderijk gestopt, maar de kap gaat door

Het project Heiderijk, waar volgens de oorspronkelijke plannen 300 hectaren omgevormd zou worden tot heidelandschap is voorlopig gestopt. Na de eerste 86 ha natuurvernietiging heeft Heiderijk toegezegd tot 2015 te stoppen met de kap van bos.

Wat zien we echter:

  • Staatsbosbeheer kapt iedere 4 jaar 1/3 van de bomen in een gebied tussen Malden en Nijmegen. In het Kraaiendal is al bijna 50 procent van de bomen van een rode stip voorzien. Zij noemen dit regulier onderhoud. Met het argument dat een bos alleen gezond kan blijven als SBB ingrijpt (lees bomen kapt) wordt een zich natuurlijk ontwikkelend stuk natuur weer een door mensenhanden gemaakt parklandschap. Op onze kritiek op de argumentatie van SBB, gaven ze onmiddellijk toe dat het hier slechts om houtoogst gaat.

  • Natuurmonumenten is inmiddels bezig met de kap van bos bij het Jachtslot Mookerheide. NM liet in de Gelderlander weten dat “de natuur de regie hier heeft overgenomen”. Dat kan een club als Natuurmonumenten “uiteraard” niet accepteren. Natuur, daar moeten ze niets van hebben! Dit gebied behoort tot het plangebied van Heiderijk, waar niet meer gekapt zou worden.

  • Ook op de Jansberg gaat NM aan de slag. Ook hier wordt de natuurlijke ontwikkeling van het landschap tot staan gebracht. Bomen worden gekapt, het gebied wordt verder verparkt. Het Landschap wordt gemaakt zoals NM het graag ziet.

  • Rond het zweefvliegveld Malden (ook plangebied Heiderijk), gaat gekapt worden. Met de zelfde argumentatie als SBB gebruikt voor haar zogenaamde reguliere onderhoud, wordt ook hier het bos gekapt. Ook op het Maldens vlak wordt bos gekapt ten behoeve van heide. Project Heiderijk was gestopt tot 2015. Nee dus, het gaat gewoon door.

  • In het Heumensoord en landgoed Driehuizen gaat gekapt worden met als argumentatie dat de mens in zou moeten grijpen om de natuur gezond te houden.


Wat hebben deze projecten met Heiderijk te maken?

Heiderijk was een groot project. 300 hectaren aan de natuur onttrekken, verparken en de natuurlijke ontwikkeling stil zetten. Dit heeft geleid tot grootschalig protest. Uit verschillende enquêtes bleek dat omwonenden niet gediend waren van dit project. 80 tot 90 procent gaf aan de boskap voor heide niet te willen. Naast de afnemende financiële middelen heeft dit protest mede geleid tot de stop van project Heiderijk.

Heiderijk heeft geleerd van de protesten. Projecten worden kleinschaliger. De plotselinge grote verandering van onze leefomgeving is minder. Het verzet is daarom ook kleiner.

Omwonenden worden geïnformeerd. Pogingen om het doel van de projecten uit te leggen verschijnen in de krant, echter met dezelfde, oneigenlijke argumentatie als bij project Heiderijk gebruikt werd. Van de toegezegde communicatie met tegenstanders van de boskap komt echter niets terecht. Vooral NM houdt zich doof voor elke vorm van inhoudelijke kritiek.

Kan de boskap niet meer plaatsvinden op grote schaal, dan maar stapje voor stapje. Het kleine beetje boslandschap dat we nog hebben in Nederland zal en moet verdwijnen.

En de herplantplicht waar Heiderijk zich toch al niet mee bezig hield, is vanuit het huidige kabinet afgeschaft!


Protesteer tegen deze boskap:

info@staatsbosbeheer.nl

info@natuurmonumenten.nl

Verder bij gemeente (Nijmegen, Heumen/Malden, Groesbeek, Mook) politiek etc.