donderdag 21 juni 2012

Nauurmonumenten de grote ontbosser

Ingezonden brief aan De Volkskrant 16 juni 2012

De grote ontbosser
Natuurmonumenten deelt prijzen uit voor de groenste Kamerleden (Binnenland, 13 juni). En ja, dat zijn Kamerleden van partijen die Natuurmonumenten in haar beleid van ontbossing steunen. Want hoe groen is Natuurmonumenten zelf? Wij hebben onze mond vol van de ontbossing elders in de wereld. Hier in Nederland is Natuurmonumenten de grote ontbosser. In hoog tempo is Natuurmonumenten Nederlands bos (de natuurlijke staat van grote delen van ons land) aan het vervangen door parklandschappen die hier niet duurzaam voorkomen en in de natuur geen schijn van kans hebben. Met ecologische onzin argumenten worden onze bossen vervangen door heidevelden en zandverstuivingen. Beide landschappen zijn ontstaan door toedoen van de mens en waren ecologische rampen. Massale kap en overbegrazing zorgden voor niet-Nederlandse landschappen. En juist die landschappen worden nu op grote schaal nagemaakt. Het voordeel voor Natuurmonumenten is het eigenbelang. De natuur laat van de parklandschappen geen spaan heel. En dus moeten met veel (Europese) subsidies de landschappen tegen de natuur beschermd worden. Natuurmonumenten blijft er groot door. De verliezer is de natuur. Welke politieke partij gaat zich uitspreken tegen deze vernieling van de natuur, gaat zich verzetten tegen de afbraak door Natuurmonumenten? Dan maar geen prijs van Natuurmonumenten.

Paul Baken, Margriet Timmermans, Groesbeek, Actiegroep Red ons bos

maandag 9 april 2012

Welkom burgemeester Keereweer!

De nieuwe Burgemeester van Groesbeek, de heer Keereweer, heeft een flinke uitdaging.

Niet alleen vanwege de bekende problemen als de gemeentelijke herindeling en het centrumplan.

Burgemeester Keereweer heeft zich al eerder met Groesbeek en zijn voorheen prachtige omgeving bemoeid.

Onze nieuwe burgemeester vond dat het Groesbeekse bos moest verdwijnen. Nee, niet na inspraak door de bewoners van ons dorp. 10 jaar voorbereiding in achterkamertjes resulteerden in het plan Heiderijk waar uiteindelijk zo´n 300 ha natuur moet verdwijnen voor een kunstmatig aangelegd parkje. Zo’n aangelegd parkje kan in de natuur niet bestaan.

Met simpel aantoonbare niet juiste verhalen als “het is hier altijd heide geweest” en “voor elke gevelde boom wordt er een herplant” is geprobeerd om achteraf het plan te rechtvaardigen.

Tevergeefs, een ruime meerderheid van de omwonenden bleef tegen de natuurvernieling.

De heer Keereweer was, als een van de stuurgroepleden van Heiderijk, een van de drijvende krachten op de achtergrond achter deze vernieling van onze natuur.

Diezelfde stuurgroep die beloofde dat we inspraak zouden krijgen hoe onze leefomgeving uit gaat zien, maar dat niet waarmaakte. Toen de inspraak vorm werd gegeven bleken alleen voorstanders van het plan welkom te zijn in de klankbordgroep.

Dezelfde stuurgroep die niet reageert op berichten van ons, die niet communiceert met hen die de dwaze Heiderijk plannen niet wensen.

Meneer Keereweer heeft wat goed te maken. Nu kan hij herstellen wat hij eerder heeft kapot gemaakt. Hij kan zich gaan inzetten vóór de Groesbeekse natuur en herstel van ons bos.

Hij kan goed maken wat hij eerder heeft nagelaten. Hij kan nu wel gaan communiceren met bewoners over onze leefomgeving.

Meneer Keereweer heeft een enorme uitdaging!