vrijdag 30 april 2010

Boskap Heiderijk onderwerp Gemeenteraad Groesbeek.Op donderdag 29 april stond de massale boskap van de bossen tussen Nijmegen, Groesbeek en Mook voor het eerst op de agenda van een gemeenteraad van een van de betrokken gemeenten.

Tot nu toe was het plan “Heiderijk” angstvallig buiten de publieke discussie en democratische besluitvorming gehouden.

Met zeker 80 actievoerders puilde de raadszaal uit. De projectleider van Heiderijk, Leon Ruesen had het er duidelijk moeilijk mee. Hij heeft de hand in eigen boezem gestoken wat betreft de slechte informatievoorziening vooraf, en heeft beloofd bij de uitvoering van de volgende fasen omwonenden te betrekken.Bij de gemeente Groesbeek waren ze zo'n aanloop van burgers niet gewend. Wij als tegenstanders van de boskap hadden een hoop vragen en even later de raadsleden ook. Dat kon natuurlijk niet direct goed beantwoord worden, dat zal in de raadsvergadering van 3 juni gebeuren.

Actiegroep Red ons bos waardeert de erkenning van Heiderijk dat de informatievoorziening slecht was. Voor ons is echter de vraag of Heiderijk bereid is ons mee te laten praten over het behoud van ons bos, of alleen over op wat voor manier de volgende fase van de boskap wordt uitgevoerd.

Wij vragen u aandacht te besteden aan de deze zitting van de gemeenteraad van afgelopen donderdag, en wijzen u reeds op de volgende raadvergadering van 3 juni 2010, waar weer de massale bosvernietiging op de agenda zal staan.

Bijdrage van Paul Baken

Factsheet uitgedeeld door Heiderijk

Analyse van Hans Peters van Sociaal Groesbeek over deze bijeenkomst (30 april 2010)

Analyse van Resterende Onduidelijkheden na presentatie Eerste Factsheet.

Foto's gemaakt door Nijn Glaser.
zaterdag 24 april 2010

Overtreding Vergunning?

Ontheffingsvergunning
Het ministerie van LNV heeft aan Heiderijk een ontheffingsvergunning verleend, voor de eerste fase van het project, in het kader van de flora en fauna wet. (FF/75C/2008/0258)
Wij, leden van actiegroep Red ons bos, hadden sterke aanwijzingen dat de uitvoerder zich op enkele punten niet aan deze vergunning hield en hebben een handhavingsverzoek ingediend.


DE PUNTEN VAN ONS HANDHAVINGSVERZOEK

 • Er zijn te veel hectaren aangepakt:
  In de 1e fase van het project mocht ongeveer 25 hectare bos gekapt worden. Op 23 hectare gedund en opslag verwijderd. Dat is samen 48 hectare. Er is echter, volgens eigen zeggen van Heiderijk reeds 83,39 hectare aangepakt.
  Het lijkt er nu op dat Heiderijk probeert om delen van het plan onder te brengen onder regulier bosonderhoud.

 • Er is doorgegaan met werkzaamheden in het broedseizoen:
  Het kappen van dichte bosopstanden waar geen reptielen verwacht worden, dient plaats te vinden buiten het broedseizoen van vogels. Dat start op 15 maart. Er is echter t/m 20 maart gekapt, t/m 7 april hebben andere werkzaamheden plaatsgevonden die de broed zouden kunnen verstoren.

 • Er is te veel geplagd:
  De plagwerkzaamheden dienen kleinschalig in vakken van maximaal 0,5 hectare te worden uitgevoerd. Met name op Mulderskop is te zien dat er zeer grootschalig geplagd is.

 • Er is met te groot materieel gewerkt:
  In de ontheffingsvergunning staat: “er wordt ten hoogste gebruik gemaakt van licht materieel”. Er wordt niet omschreven wat licht materieel inhoudt, maar wij hebben regelmatig materieel gezien dat door ons als grootschalig gezien wordt, m.n. voor de afvoer van boomstammen en plaggen.


REACTIE LNV
In eerste instantie is in telefonisch contact door een jurist van het ministerie van LNV gezegd: “….de uitvoerder zullen er een hele kluif aan hebben mij te overtuigen….”.

Enkele dagen later heeft de jurist gesproken met Bosgroepen, de uitvoerende organisatie. Misschien is hij er ook achter gekomen dat zijn eigen ministerie medefinancier van het project is. Dan staan de zaken er ineens anders voor. Bosgroepen erkent sommige feiten, maar geeft overwegingen aan die mogelijk voor de jurist een voldoende onderbouwing vormen om het niet als een overtreding te zien:

 • er is inderdaad meer gekapt, maar er zou gewerkt zijn met “generieke wetten”.
 • er is inderdaad doorgewerkt in het broedseizoen, maar onder begeleiding van een ecoloog.
 • er is inderdaad, m.n. op Mulderskop, meer geplagd, maar Milieu Werkgroep Groesbeek is mee het veld in gegaan.

ONZE REACTIE
Wij kunnen bij deze overwegingen alleen maar vraagtekens plaatsen.
Van generieke wetten hebben wij nog nooit gehoord. Waarvoor hebben vergunningen dan nog zin? Voor een organisatie die zegt voor de natuur te werken, vinden wij de overwegingen betreffende het broedseizoen en het grootschalig plaggen een vreemde zaak.

Officiƫle uitspraak laat nog even op zich wachten.