zondag 4 september 2011

Brief aan Mandigers van Natuurmonumenten

Beste meneer Mandigers, beste Fons,


In de Gelderlander van dinsdag 30-08-11 werden we (en velen met ons) weer verrast door uw volgende natuur vernietigingsproject. Het gebied bij het Jachtslot, dat langzaam weer aan de natuur teruggeven werd, moet van u weer in een willekeurige cultuurstaat worden teruggebracht. Want volgens u “gaat het jachtslot schuil achter een groene façade”. En die façade, die bomen, die natuur, wilt u laten verdwijnen.

Net als bij het project Heiderijk moet ook hier de natuur worden buitengesloten. De redenen waarom de argumenten voor project Heiderijk geen hout snijden, gelden hier ook.

Maar wat verbijsterend is, is te vernemen dat ondanks dat het project Heiderijk stilgelegd is, u hier zonder blikken of blozen aankondigt weer bomen te gaan kappen.

Project Heiderijk is stilgelegd. Er zou 4 jaar niet gekapt worden. De burgers zouden gehoord en betrokken worden in de besluitvorming over wel of niet kappen in dat gebied. Maar in het plangebied van Heiderijk, waar het bos rond het Jachtslot ook toe behoort, gaat u nu toch zonder enige inbreng van die omwonenden en gebruikers het bos kappen. U lapt de door u zelf gedane toezeggingen aan uw laars.


Dit gebied is een van nature bosgebied. Door ingrijpen van de mens heeft er in vroegere tijden een ecologische ramp plaatsgevonden. Dit leverde een kaal landschap op met een zeer geringe natuurwaarde. Die zogenaamde “prachtige doorzichten” van u zijn een gevolg van die ecologische ramp. Waarom moet in dit gebied ook open terreinen gemaakt worden? Heel Nederland is al één grote gecreëerde “doorkijk”, maar bossen hebben we bijna niet meer. Die bossen met een natuurlijke ontwikkeling, zijn het beschermen waard.

Het jachtslot is gebouwd in een van nature bosgebied. De natuur, zoals u zelf zegt, “nam de regie over”. En zo hoort het dus ook. Uw activiteiten om alles wat riekt naar natuur buiten te sluiten zijn onbegrijpelijk en niet te beargumenteren. Wij vragen ons dan ook af waar de naam Natuurmonumenten toch vandaan komt. We komen NM alleen nog tegen als u de natuur laat verdwijnen.


Waarom gaat u door met deze natuurvernietiging? Is het, net als bij Heiderijk, om de voortgang van uw organisatie veilig te stellen? Om werk te creëren?

Wanneer gaat u het breed gedragen protest tegen boskap eens serieus nemen? Uit enquêtes blijkt een zeer ruime meerderheid voor behoud van onze bossen te zijn.


Laat het groene gordijn rond het Jachtslot dicht!


Met vriendelijke groet,

Paul Baken en Margriet Timmermans

Actiegroep Red ons bos


p.s. lees ook het vorige actuele bericht, dat gelijktijdig met dit bericht geplaatst wordt over een overleg met SBB over de recente kap ten behoeve van "onderhoud"

Verslag gesprek SBB over "regulier onderhoud"

Datum: 31 augustus 2011

Aanwezig:

SBB: Iranda Vermij (afdeling communicatie regio Oost), Douwe Joustra (ecoloog),

Lobke Hek (boswachter, tot november vervangster van Nadja Lankamp).

Van ons: Paul Baken, Margriet Timmermans, Hans Peters (raadslid Sociaal Groesbeek).

SBB wilde het gesprek beperken tot het bos waar nu regulier onderhoud plaatsvindt. Voor ons is Heiderijk en het reguliere onderhoud niet geheel te scheiden. Het gaat om hetzelfde bos en er zijn veel overeenkomsten tussen beide projecten.

Waar over gesproken is:

Waarom dit regulier onderhoud?

Er is ruiterlijk toegegeven dat het om houtproductie gaat. Het Groesbeekse bos is aangewezen als productiebos en SBB moet de productienormen halen. Op de bordjes in het bos staat echter staat dat de ingreep nodig is om het bos gezond te houden. De aanwezigen van SBB konden niet aangeven waarom voor deze tekst gekozen is.

Communicatie

Wij hebben gevraagd: als het dan simpelweg gaat om houtoogst, zet dat dan gewoon op de bordjes, kom er naar buiten voor uit waarom je dit doet. Kom niet met ecologische onzinpraatjes met een hoog aaibaarheidsgehalte.

Zet ook niet in de krant dat alleen de houtopslag (jonge aangroei) verwijderd wordt, terwijl iedereen kan zien dat de grootste, dikste, rechtste bomen worden geveld. (Die brengen het meeste op).

Probeer als SBB ook geen bedrijven te werven om bossen aan te kopen met als lokkertje: goed voor de Co2, terwijl ons op een ander moment gezegd wordt: “acht, die paar bomen die gekapt worden in de buurt van Nijmegen, dat maakt niets uit voor de Co2”.

De aanwezigen van SBB erkenden dat we hier een punt hadden. Ze zien dat de communicatie anders moet. Zij zoeken echter naar vormen om informatie te geven aan burgers, uit te leggen waarom ze de dingen zo doen, hun manier van natuurbeheer zo goed mogelijk te verkopen. Wij benadrukken dat het gaat om eerlijke communicatie: zeg gewoon dat het gaat om de houtoogst. Verder gaat het ons ook om de gelijkwaardige discussie met SBB. We wensen niet eenzijdig geïnformeerd te worden (en dan komt het wel goed….)

De manier van kappen

Het gaat er zeer rigoureus aan toe in het bos. De menshoge banden van de machines woelen de grond volledig om. Al de ecologische excuustruzen (plantjes, dieren) worden daarmee om zeep geholpen.

Verder is het zo dat als de machines (harvesters) op weg naar een boom met rode stip een boom zonder rode stip tegenkomen die in de weg staat, deze gewoon uit de grond worden getrokken.

Beide feiten werden ruiterlijk toegegeven door de aanwezigen van SBB.

Wij vinden dat ook dit dan maar naar buiten gecommuniceerd moet worden: “om de hout te oogsten maken we het hele bos kapot. Het moet op deze manier, anders kost het teveel geld”.

Wie beslist

De aanwezigen verscholen zich achter de beleidsmakers: overheid en provincie bepalen welke bestemming er op een gebied ligt: hei, grasland, productiebos etc. Dit vonden wij wat al te gemakkelijk. Initiatieven komen vaak van SBB en worden overgenomen door beleidsmakers.

Hout gebruik in Nederland

Douw Joustra van SBB haalde een andere discussie erbij: er is een groep in Nederland die zegt dat het decadent is om hout te importeren uit landen met tropische regenwouden, voor gebruik in Nederland (b.v. in huis). Die groep staat dus voor het aanwijzen van een deel van de Nederlandse bossen als productiebos, om niet mee te werken aan de globale ontbossing.

Wij stellen dat er naar alternatieven gezocht kan worden: bv. landbouwgrond gebruiken om productiebos te plaatsen. En als hierover eerlijk gecommuniceerd zou worden: “we moeten bossen kappen om de ander landen niet leeg te roven”, zou er een maatschappelijke discussie op gang komen over o.a. het gebruik van hout.

Hoeveelheid kap, ontbossing

We waren het duidelijk oneens over enkele feiten:

  • Is hier altijd zoveel gekapt als dit jaar? SBB zegt dat het Groesbeekse bos altijd een productiebos is geweest en dat er altijd evenveel geoogst is. Wij zien echter met het blote oog dat er nog nooit zoveel gekapt is als nu. In de ruim 30 jaar dat we hier in de omgeving woning, hebben we alleen op zeer kleine schaal houtoogst waargenomen. Verder hebben we vorig jaar nog te horen gekregen dat het Groesbeekse bos weliswaar ooit als productiebos is aangeplant, maar er in geen jaren meer (wezenlijk) van geoogst is.
  • SBB beweert dat de hoeveel bos groeit in Nederland. Wij zien dat dit niet zo is. Niet alleen hier, maar op diverse plekken in Nederland. Op papier neemt het bos toe, o.a. doordat bos dat “gedund” is nog steeds als bos telt. Er staan echter bijna geen bomen meer in gedund gebied. SBB gaat uit van een telling in kubieke meter. Als bomen hoger worden, groeit de hoeveelheid bos, ook al zijn er minder bomen.

Kortom, allerlei administratieve trucs zorgen voor een vertekening van de werkelijkheid.

Informeren Groesbeek

Hans Peters van Sociaal Groesbeek heeft behoefte aan een informatieavond van SBB met de Groesbeekse bevolking.

Wij hebben benadrukt dan niet met mooie PowerPoint presentaties te komen, waarop de goed nieuws show gepresenteerd wordt. Durf te vragen aan de Groesbeekse bevolking: “wat vinden jullie ervan wat er in het bos gebeurt?”

SBB komt hierop nog terug.

Hoe verder

We denken niet dat SBB nu van alles gaat veranderen. Maar als er eerlijker over de motivatie tot boskap gepraat zou worden, hebben we een ander vertrekpunt. Het gaat dan niet meer over de ecologische prietpraat die geen stand houdt. De houtoogst is dan het uitgangspunt. Dan kun je van daaruit je discussie beginnen.

We hebben geconstateerd dat SBB het bos gebruikt als productiemiddel. De natuurwaarde komt pas op de zoveelste plaats.