Artikel in de Gelderlander van 10 maart 2010

Hieronder een reactie van ons in de Gelderlander n.a.v. dit interview:

Graag willen wij reageren op Heiderijks projectleider Leon Ruesen opmerkingen over onze acties tegen de sloop van de bossen rond Groesbeek.
Als we  al “te laat zijn met ons protest,” heeft dat alles te maken met de ondemocratische besluitvorming.
Het gebied is eigendom van organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en ProRail. Zij zijn zowel eigenaar als beslisser over wat er met dit gebied gaat gebeuren. Hoewel een groot deel van het bos dichtbij Groesbeek ligt, heeft de Gemeente Groesbeek geen invloed op het besluit gehad. Terwijl deze grootschalige kap grote consequenties heeft voor de recreatieve waarde van het gebied. Naar wij gehoord hebben is het niet eens in de gemeenteraad besproken! Een wethouder en een ambtenaar hebben hun “instemming”gegeven. Gebruikers van het gebied zijn niet gehoord. Er is in een “informatieavond” geweest, geen inspraakronde, krap een maand voor de start van het project.  Uit de vele reacties die wij op onze acties krijgen, blijkt dat mensen zich overvallen voelen door het project. Iedereen wordt geconfronteerd met de kaalslag, voelt hoe de woon- leef- en recreatieomgeving aangetast wordt. Bijna niemand wist van de plannen. Deze plannen waren overigens al jaren bekend bij de organisaties die onder Heiderijk vallen, maar zijn dus pas kort van te voren bekend gemaakt.
Het beroep op, verschuilen achter,  Europese regelgeving is wel erg flauw. Die regelgeving kan nooit de bedoeling hebben grote stukken bestaand bos te vernietigen. Laat Heiderijk die Europese regels maar eens specificeren.

Is het project nog te stoppen?
De plannen voor fase 2 en 3 liggen vermoedelijk ook al lang klaar, maar worden (nog) niet naar buiten gebracht. Wat het precies wordt, weten we dus niet. Wel weten we dat het gaat om 215 hectare, waarvan een groot deel richting Mookerheide.  Over zulke belangrijk ingrepen dient openheid te bestaan. Natuurlijk zijn deze plannen te stoppen.  Spreek de eigenaren van het gebied aan op de plannen. Volg deze organisaties kritisch, juist omdat ze eigenaren van het gebied zijn, tevens de beslissers over wat er mee gebeurt en commerciële belangen hebben. SBB zou bovendien als semi-overheidsinstelling behoren te luisteren naar de wensen van de inwoners van Groesbeek en omgeving.