Een greep uit naar ook ons gestuurde protest e-mails

Allereerst iedereen bedankt voor de steun en motiveer vrienden en bekenden om ook te reageren!!

UPDATE 9 JUNI 2010: OVERZICHT INGEKOMEN BERICHTEN IN PDF-FORMAAT

….Het is mij niet duidelijk welk algemeen belang hierbij wordt gediend. Waar is de democratische controle over iets dat ons allemaal aangaat ? Dit moet stoppen.


Ik acht het huidige grote aaneengesloten bosgebied tussen Mook en Nijmegen van grote waarde en heb dan ook bezwaar tegen de veel te omvangrijke omvormingsplannen ihkv het Heiderijk.
Daarnaast vraag ik mij af waar en wanneer de wettelijk verplichte compensatie van deze gigantische kap (herplantplicht) is gepland. Daarover lees ik op de website nauwelijks iets.


….ik ben 17 jaar, tot mijn schrik hoorde ik vandaag dat de bossen rondom Groesbeek gesloopt zouden worden.  Als dit zo door gaat kent Nederland geen ECHT bos meer. Onze kinderen zullen een echt bos dan nooit meer mee maken. 


Die bomen waren en zijn al aardig op weg om een beetje omvang te krijgen, het stadium 'sprietje' voorbij. Dat is steeds zeldzamer. Hebben deze bomen dan geen rechten opgebouwd?
Weet u wel hoeveel welbevinden mensen aan bomen ontlenen?….Een prachtig, groot en aaneengesloten bosgebied. 
Vooral dat aaneengesloten beviel me, want grote aaneengesloten bosgebieden zie je in Nederland spijtig genoeg niet zoveel meer.
Waarom wilt u zo'n prachtig stuk bos kappen? Omdat het bos moet wijken voor huizen? Nee, dat is het niet, want volgens de plannen moet het bos wijken voor heide. Omdat er dan leefgebied wordt gecreëerd voor een paar diersoorten zoals de nachtzwaluw, zadelsprinkhaan etc.
En wat moet er, volgens u, dan gebeuren met al die eekhoorntjes en vogels die nestelen in de bomen wanneer u het bos gaat kappen? Is het aantal dieren waarvan u het habitat vernietigd niet veel groter dan het aantal dieren waarvoor u een nieuw habitat maakt?
Daarnaast is het een bos, en voor een bos zich heeft volledig heeft ontwikkeld en een stabiele biotoop is geworden zijn we velen decennia verder. Wanneer een bos eenmaal weg is, kan het niet meer terugkomen. We hebben al een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, en mooie stukken bos worden zeldzaam in Nederland. 
Ik ben van mening dat u er beter aan doet het bos het bos te laten.  


Ik vind het ook verschrikkelijk dat ze zoveel bos kappen. Hoe lang duurt het niet voordat je zoiets weer terug hebt….. Ik heb dan ook mijn lidmaatschap van Natuurmonumenten opgezegd en in Mook zijn er al velen die dit ook gedaan hebben. Je bent waarschijnlijk alleen nog lid van die club als je in de stad woont en niet weet waar ze mee bezig zijn. Mensen die hier wonen en van het bos willen genieten zouden ze volgens mij het liefste weren.

Ik schrok mij rot toe ik afgelopen weekend de voor mij bekende fietsroute door het bos langs de oude spoorlijn Groesbeek - Nijmegen volgde.
Zei ik voorheen bos, nu ontwaarde ik een geweldige kaalslag evenwijdig aan het spoor, waarbij het uitzicht wel enigszins was toegenomen.
Hoe kunt u dit doen!! Heeft u dan geen oog voor de natuur?
We moeten zuinig zijn op wat we hebben in Nederland. Heeft u een idee hoeveel tropisch regenwoud er per minuut wordt weggekapt?
 Denk aan ons nageslacht.
Staatsbosbeheer zag door de bomen het bos niet meer
Men besloot de bomen te kappen 
Toen zag men het bos
Maar het was gevallen

Hoewel het hier om staats(bos)belang gaat, wordt de directe burger uit deze regio buitenspel gezet. Is onze mening ooit gevraagd, zijn plannen aan ons voorgelegd? inspraakprocedures zijn mij niet bekend.

Word je als fietser bekeurd in het bos wanneer je niet op de aangewezen routes fietst, nu wordt al maanden met zware machines het hele bos aan gort gereden en niet alleen op deze locatie hoor.
Hoe hypocriet is het beleid in het duistere bos.

Lag ons landje niet ooit in een tropisch klimaat, moeten we dan niet die vegetatie weer terughalen nu het klimaat zich toch weer opwarmt? Of is dat al weer achterhaald, gezien de koude winter van 2009/2010.

Met ontzetting heb ik de verwoesting in de bossen rond  Nijmegen gezien. En wil hier met klem tegen protesteren.
De naam “Bosbeheer “ houdt wat anders in dan SLOPEN.
Wees zuinig op wat je hebt.  “Terug naar oorspronkelijk “ daar zag ik wel graag een oermens bij.
Moeten wij op onze fietstochten overal zicht houden  op en het geluid horen van de eindeloze stroom auto’s ?
Maak maar ergens anders een heidegebied, ergens waar het al kaal is bijvoorbeeld!

Tot mijn grote ontsteltenis werd ik zaterdag j.l. geconfronteerd met “ONS” prachtige uitgestrekte bos (tussen Nijmegen en Mook) dat op een vreselijke manier is toegetakeld.
Hoe kan het zo zijn dat u de euvele moed heeft gehad uw “moderne” plannen zonder uitgebreide informatie aan de bevolking uit te voeren. U begrijpt dat ik ben gaan informeren bij vele bos-gebruikers uit Nijmegen, Malden en Groesbeek of zij er van op de hoogte zijn dat u 300 ha gezond bos gaat kappen om er een stukje heide voor in de plaats te krijgen.
U begrijpt het al: iedereen is verbijsterd.
Is uw besluit misschien genomen in een achterkamertje tijdens de zomervakantie? Dit zou niet de 1e keer zijn! Graag hoor ik van u welke beweegredenen aan dit besluit ten grondslag liggen.
Verder wil ik graag van u horen wanneer en op welke manier u de bevolking hierover heeft ingelicht.
Ik ben verheugd dat er initiatiefnemers zijn die ons bos willen redden. Ik en vele bewoners van Malden en Nijmegen met mij, steunen hun initiatief. Wij allen zijn onaangenaam getroffen.
Ik verwacht op korte termijn antwoord van u op mijn gestelde vragen.

Maanlandschappen horen op de maan thuis en NIET in Groesbeek of omgeving. Als je in je tuin een boompje kapt, is Leiden in last.
In Nederland is van oudsher hei en bos. Op sommige plaatsen is er bos (in de buurt van Nijmegen) en op sommige plaatsen is er hei (posbank).
Laat het bos het bos en de hei de hei.
Waarom moet er persé op meer plaatsen hei? Zoveel bos is er niet in Nederland.
We zouden het waarderen als u luistert naar de mensen die tegen deze plannen zijn en de uitvoering daarop aanpast,  stopt met de kapplannen en u richt op het herstel van het bos.

Wij willen onze kinderen leren voorzichtig te zijn met de natuur. Wat ze nu zien is ons inziens daar geen goed voorbeeld van; hoe maakbaar is natuur?

Ik ga mijn hele leven al met de fiets van Molenhoek naar Groesbeek door het bos via het prachtige "schelpenpaadje" langs de spoorlijn.
Helaas hebben onze zogenaamde natuurorganisaties beslist dat dit prachtige stukje natuur moet verdwijnen.
   
De CO2-balans wordt een flinke duw gegeven naar de verkeerde kant, volgens mij kan heide niet concurreren tegen bos.

Het argument voor de kap dat het zo goed zou zijn voor de diertjes (zoals u zo lieflijk schrijft) is een verzonnen argument. Het gaat om behoud van de instelling van Staatsbosbeheer, een instelling die niet meer wordt gesubsidieerd door de Staat en vandaar op zoek gaat naar andere middelen om te kunnen blijven bestaan. Met de kap van bomen en verkoop aan een partij die groene stroom levert (groene stroom die ten koste gaat van onze bomen: hoe ver moet het gaan?) wordt de kas van Staatbosbeheer gespekt.

Over het belang van de dieren gesproken: door de kap is de trein ook heel goed te horen in het bos. Rustiger is het er voor de dieren al helemaal niet op geworden. Om nog maar niet te spreken over dat zware materieel dat zeer onvoorzichtig overal doorheen ploegt en werkelijk nergens naar kijkt. Bomen/planten/paadjes alles wordt kapot gereden. 

Waarom is het bestaan van hei nu ineens belangrijk? Wat is er gebeurd met de dieren of planten en/of mensen dat nu ineens deze kap zo nodig is? Wat is de aanleiding voor deze kap?
U stelt dat er bos terug geplaatst gaat worden. Kunt u aangegeven waar die bomen teruggeplaatst gaan worden? Ik neem aan dat dat niet op de gewenste plek van de hei is.
Terugplaatsing van bomen is overigens een heel goed idee, maar dan wel graag op dezelfde plek en een behoorlijk formaat boom.

U kunt er vanuit gaan dat met de komende gemeenteraadsverkiezingen (in Gennep zal dat eind van het jaar zijn) zal ik stemmen op die partij die de kap tegen gaat. Ik hoop de actiegroep red ons bos ook de kap kan stoppen en voldoende mensen mobiliseert om dit tegen te gaan.

Ik fiets bijna elke dag door het bos en het doet me pijn om ze zien hoeveel er al gekapt is. En hoe lelijk het is vooral langs het spoorlijntje naar Groesbeek.

 Om een flink aantal redenen ben ik tegen de aanleg van dit park:
- het is onnatuurlijk, natuur gaat zo verloren.
- deze aanpak van natuur betekent dat er over een tijd als er een andere modegril is weer zal worden ingegrepen
- er is een grote behoefte aan bomen op aarde, ook in onze omgeving
- de kosten die gemaakt worden zijn onnodig

Het blootleggen van de spoorlijn is ronduit lelijk. Met name langs het spoorlijntje naar Groesbeek.
Ik fietste daar gisteren met de wind tegen en het is een soort windkuil geworden, vreselijk. Terwijl vroeger de bomen de wind tegen hielden.
Verder hoor je het verkeer van de snelweg en de trein naar Roermond veel harder.


Het kan niet zo zijn dat er zoveel tijd, geld en energie wordt gestopt in het vernietigen van 300 hectare bos waarvan zoveel mensen met volle teugen genieten. Vervolgens zal er ook nog eens veel tijd, geld en energie moeten worden gestopt om het cultuurlandschap heide te laten voortbestaan.
Het project Heiderijk is wat mij betreft een dubbele verspilling met een negatief resultaat voor de liefhebbers van dit gebied!!

Dag natuurliefhebbers?
 Ik zou het erg jammer vinden als alle 300 hectare bos plaats moet maken voor heide. Het is allemaal veel te geforceerd! Laat de natuur nou gewoon zelf bepalen wat overlevingskans heeft!!

Ik heb vanmorgen naar omroep Groesbeek geluisterd,
dat was echt klare taal.
Zo denken wij er ook over en heel Groesbeek.
Zelf ben ik en mij hele familie opgegroeid in Groesbeek met de bossen.
Voor mijn tijd kwamen zieke mensen met TBC van heinde en verre naar Dekkerswald
om van hun ziekte te herstellen(dus zo gezond was het in Groesbeek).
En die beestjes settelen zich toch wel weer.
Trouwens de nachtzwaluw zit nog steeds op de Mulderskop.
Ik ga er elk jaar kijken en luisteren!!!
Ik denk toch dat het een geldkwestie is!!
Hout heeft op het moment een flinke waarde!!!!
Ze vergeten dat wij mensen niet zonder die natuur(bomen) kunnen. 

Bos is een rijk bezit, stop met het nog meer onzinnig kappen daarvan.

85 hectare heide in deze regio is meer dan genoeg.

Reacties van onze kinderen: zijn ze niet goed bij hun hoofd, wat een stelletje sukkels.
Zij hebben de toekomst, dus STOP ERMEE!!!!

Dus wij hopen dat jullie een andere hobby gaan zoeken, bijv. zwerfvuil opruimen. 

Al jarenlang woon ik met plezier in deze omgeving.
Een van de belangrijkste redenen dat ik hier graag woon is het bos.
Niet een bosje maar een flink bos, een van de grootste aaneengesloten bossen in Nederland.

Ik ben daarom ook tegen het kappen van de bomen waaronder vele meer dan honderdjarige gezonde bomen.
Ik vind het misdadig dat deze bomen tegen de vlakte gaan en dat nog wel in de lente, het seizoen waarin de vogels en andere dieren de rust nodig hebben om zich voort te planten!!!
Waarom??
Zogenaamd om de natuurlijke staat weer te herstellen en zeldzame beestjes de kans te geven verder te leven.
Deze redenen, die de motivering van de boskap aan moeten geven kunnen toch niet serieus genomen worden??
Het zijn drogredenen die opgedist worden om de werkelijke motieven te verbloemen. De werkelijke motieven zijn namelijk economisch van aard.

Ik ben heel boos en erg teleurgesteld dat onze directe natuurlijke leefomgeving - de bossen van Heumensoord en zuidelijker, langs het zweefvliegveld en langs de spoorlijnen tot aan de stukken in de buurt van het Afrikamuseum - kapot worden gemaakt door organisaties die zogenaamd de natuur beschermen en zich inzetten voor natuurbehoud.

Ik benader iedereen die lid is van Natuurmonumenten om de werkelijke situatie van de boskap uit te leggen. Enkele van mijn familie, vrienden en kennissen hebben hun lidmaatschap al opgezegd en er zullen er meer volgen.

Ik benader iedereen die Groene Stroom betrekt van NUON en Essent om uit te leggen dat deze Groene stroom duur wordt betaald: met het vernielen van een van de laatste restanten van de bossen die Nederland nog rijk is! Mensen die overstappen op groene stroom denken dat ze iets goeds doen voor de natuur. Door mijn verhaal zullen ze tot inzicht komen en hun abonnement op Groene Stroom meteen opzeggen.

Ik vind het een schande dat de bevolking die woont bij de bossen die nu gekapt worden pas zo laat is geïnformeerd over de ingrijpende plannen van Heiderijk. De plannen hadden zeker een storm van protest opgeroepen!! Dan hadden we nog veel meer bomen kunnen redden.

Ik vraag u dan ook onmiddelijk te stoppen met het kappen van de bomen die zouden moeten wijken voor het plan Heiderijk!!

Vanochtend was ik weer eens in het bos en ik ben geschokt, boos en verdrietig.
Het onvoorstelbare mooie en uitgebreide bos dat de trots was van Nijmegen/Malden en Groesbeek is verkracht en vermoord.
Hei moet er in de plaats komen en het ziet er nu niet uit en zal er ook niet uit gaan zien. De bossen waren het visitekaartje van de omgeving, heel het land kent het en is er jaloers op.
Nu resteert er modder en puinhoop. Geen privacy meer, geen beschutting.
De paden en lanen zijn met regen onbegaanbaar en de huizen, het conferentieoord en park Cantecleer zijn hun charme kwijt.
Dit idiote plan moet direct gestopt worden. Hier is geen plaats voor tekentafeltjes en "geleerden" die hun ei kwijt willen. Bos is niet zomaar weer herstelbaar en er is zeer weinig draagkracht voor deze ideeën.
Ik hoop dat de rest van de plannen niet wordt uitgevoerd en dat de normaal denkende mens hier weer wat te zeggen krijgt.
Red het bos !
Met intens verdrietige groet,

Geachte heer, mevrouw,

Ik ben erg geschrokken van de grote vernieling die is aangericht in het Groesbeekse bos. Ik ben een natuurliefhebber en plaats grote vraagtekens bij dit project:
1. Het omvormen van natuur door mensen (in dit geval een aantal bureaucraten van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, etc) heeft niets te maken met natuurbehoud.
2. Dit kost nog belasting geld ook.
3. Het resultaat is niet eens mooi.

Stopt u alstublieft met deze waanzin.

'Natuur terugbrengen in de oorspronkelijke staat is vaak het antwoord op opmerkingen.' Lariekoek!! Indien bekend met het Groesbeekse dan moet er langs de Wylerbaan weer bos worden aangepland. In het begin van de 20e eeuw was het daar nog een bos. Bomen zijn goed voor het milieu voor de broodnodige zuurstof. En wat met de dieren die nu verdwijnen omdat zij hun territorium kwijt zijn?
Wij willen kunnen wandelen in een mooi bos.

Afgelopen zaterdagen kregen we de schrik van ons leven door de enorme hoeveelheid bomen, dat gekapt werd in Heumensoord. Was het nodig, stonden ze te dicht op elkaar?
Nee, naar ik begrepen heb moet dit prachtige bos wijken voor heide. We hebben al de ginkelse hei en de Mookerhei. Waarom Heumensoord beroven van al die prachtige bomen, waar we als kind al speelden en wandelen. Pure natuurvernietiging.
Al die jaren dat de bomen nodig hebben gehad om tot wasdom te komen, wordt in een plan ontworpen op de tekentafel vernietigd. Zijn deze mensen wel gaan kijken en lopen door de bossen, die zo gemakkelijk van tafel worden geveegd?
Een verschrikkelijk ramp met als motto "hei is in".
Bomen zijn niet zo gemakkelijk te vervangen als hei.
LAAT HET BLIJVEN ZOALS HET WAS. ER IS AL GENOEG VERNIETIGD.


Als kind kwam ik al veel in het bos en al 12 jaar wandel ik dagelijks met onze honden in het Groesbeekse bos. Het bos laadt mij (en vele anderen) op met z'n schone lucht, de stilte, de dieren en al die mooie, oude bomen. De laatste tijd word ik echter verdrietig als ik op bepaalde plekken in het bos kom. Wat is er in godsnaam aan de hand? En wie laat dat alles toe? Dat Staatsbosbeheer en onze gemeente dit allemaal goedkeurt, snap ik echt niet. Waarom? Voor hei? Niemand kan me wijsmaken dat daarvoor zoveel bos voor moet wijken. Daarbij komt het feit dat we in een tijd wonen waar we extra zuinig moeten zijn op elke boom. Bomen zuiveren onze vuile lucht. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en dat is echt nodig in ons toch al zo volgebouwd landje. Het bos maakt goed wat wij verkeerd doen als we kiezen voor "vooruitgang" waarbij de natuur verliest. Tijdens de Carnavalsperiode noemen we ons dorp: "Het Keulen van Gelderland". Nou, als de plannen daadwerkelijk doorgaan kunnen we ons dorp in de toekomst  beter "Het Ruhrgebied van Gelderland" gaan noemen. Ik vraag me af of diegene die hier uiteindelijk over beslist nog heerlijk slaapt. Ik zou geen oog meer dichtdoen. En niet alleen vanuit gewetenswroeging, maar ook omdat het nog ongezond slapen wordt met minder zuurstof in de lucht. Levert het project dan zoveel euro's voor diegene op? Van geld alleen kan geen enkel levend wezen lang leven. En zonder zuurstof nog minder.
Het is nooit te laat om iets goed te doen voor onze planeet. Want bedenk: waar kunnen we naar toe als het hier echt niet meer te harden is? Dat denk ik altijd als ik de maan en de sterren zie schijnen. Dan besef ik hoe onbeduidend we zijn in het heelal. Maar als we in de toekomst de maan zien zonder door takken, bladeren en echt leven te kijken, is het te laat.
Slaap lekker!

Dat gedoe met natuurlijke staat is zo’n afgesleten argument. Wat nou natuurlijk, dat hebben we niet in Nederland. Half Friesland willen ze onder water zetten, want natuurlijk en recreatief; nooit van opwarming en de komst van muskieten gehoord,zeker. Bomen zijn beter tegen opwarming dan zo’n heideveld. Er zal wel weer een verborgen agenda zijn. De Blauwe Stad in Groningen is ook al zo’n waanidee met natuurlijk en zo.

Ik protesteer!
Schrikken als je door het bos fietst, wat een kaalslag en dit is nog maar het begin, dit is toch niet uit te leggen!
En wat een herrie als er nu een trein voorbij raast, je hoort hem al van ver aankomen. De bomen hielden dit geluid tegen, ook die paar vogels die je nu nog ziet schrikken van de treinen en zullen verdwijnen.
Prorail zal wel blij zijn met deze situatie zij hoeven op de dit traject nooit meer geld uit te geven aan groenonderhoud want er staat niets meer, is dit een landelijk beleid van Prorail?
Zijn zij onlangs al niet in de media geweest voor een kaalslag nabij het spoor?
Ik kan begrijpen dat zij ergens geld vandaan moeten toveren, zij staan ook onder druk, maar om dat op deze manier te realiseren gaat wel erg ver.

….kappen met het kappen in het Groesbeekse bos.

Het is hartverscheurend te zien hoe een eeuwenoud bos door mensen
zonder scrupules met slechts economische motieven wordt vernietigd.
Het herinnert aan het tragische beeld van uw collega's in de regenwouden van Zuid Amerika.
De wilde zwijnen, herten en konijnen ( en uw kinderen) zullen u dankbaar zijn !
Ik sluit me graag aan bij de de actiegroep tegen de kaalslag.
Stop uw blindelingse actie !

Als men hei wil zien dan moet men maar naar de Postbank in Arnhem gaan.

Als fietser die dagelijks door dit bos rijdt, protester ik tegen de kap. Waarom hei in plaats van bos?
Liever bosrijk dan heiderijk.

eeuwig zonde om het mooie groen te killen
niet doen

Hierbij wil ik u vragen wat de beweegreden is om zoveel bos te kappen in de bossen rond Groesbeek. Ik heb jullie informatieborden gelezen wat de bedoeling is en om bepaalde diersoorten terug te kweken. Maar ik vraag me af wie hierom gevraagd heeft, buiten jullie zelf? IK weet wel dat een heleboel bos en bomen en diersoorten verloren zijn gegaan door het kappen van al dat bos. Een groot stuk bos is gekapt waarin in ik jarenlang gefietst heb van Nijmegen naar Groesbeek. Dit was altijd beschut tegen regen en wind en zag er prachtig uit. Nu fiets ik in een kaal stuk onbeschermd terrein in regen en wind. De fietspaden zijn vernield en maandenlang was er geen doorkomen aan door alle machines die aan het werk zijn. Nu begrijp ik dat dit pas de eerste fase is.

Geven jullie eigenlijk wel om natuur? Of gaat het hier gewoon om werkverschaffing dat er leuke projecten gefinancierd kunnen worden met belastinggeld?

Ik wil hierbij dan ook graag protest aantekenen tegen deze vernieling en hoop dat de 2e fase niet door zal gaan!

Uw  (o.a. historische) argumenten (indien juist weergegeven in de regionale kranten) zijn niet steekhoudend.
Het ligt er maar aan hoe ver men teruggaat in de historie.
Verder teruggaand vindt men even zoveel argumenten voor een bosgebied als voor een heidegebied.
Ik was altijd een zeer trouwe ondersteuner van ‘natuurorganisaties’ (om het zo maar even te noemen).
(WNF/Natuurmonumenten/ed).
Maar steeds meer en steeds vaker baal ik oprecht van allerlei beleidstrucs die ertoe leiden dat we niet of nauwelijks meer op gewone dagelijkse basis van de natuur kunnen genieten zoals gewone mensen graag van natuur willen genieten (denk eens aan een fijne boswandeling).
Ik weet wel dat u zich niets zult aantrekken van dit bericht.
Maar ik wil u desondanks laten weten hoe de mensen die ik dagelijks in het bos tref (inclusief ikzelf) erover denken.

….dagelijks fiets ik door dit bos naar mijn werk en ik weet niet wat ik zie,wat een onnodige natuur vernietiging.
Waarom kale vlakte''s met cultuurheide?dus LAAT HET BOS HET BOS.

..ik zou zeggen:KAPPEN met STAATSBOSBEHEER……

Geachte heer, mevrouw,

Er bereikt mij nieuws dat er reeds 85 hectare bos is gekapt en dat jullie plannen hebben dit veel verder uit te breiden! In Nederland komt er maar weinig aaneengesloten bos voor. Mens en dier genieten hier van en ik wil julie dan ook vragen met de kap te stoppen. Een eenmaal gekapt bos heb je niet zomaar terug.

- Zijn er economische motieven in het spel om dit prachtige bos zo drastische te vernaderen?
- Is inspraak van de burger niet gerechtvaardigd?
- Heeft u hiervoor wel de juiste vergunningen?

Als gewone burger, inwoner van Groesbeek, moet mij het volgende van het hart:
Uw uitleg op de site over de enorme houtkap heeft mij geenszins kunnen overtuigen van het nut daarvan. Nergens op Uw site vind ik waar men gekapt heeft en nog gaat kappen. Bij de ingang van het bos staan kleine bordjes, waarop men de verhoudingen niet ziet. Ook wordt er een kleur voor "dunnen"gebruikt. In mijn optiek betekent dat dat er nog de helft van de bomen blijven staan, in Uw optiek 1à 2 bomen.
Uw projekt riekt naar bureau en niet naar de mensen die dagelijks, jong en oud, genieten van het bos dichtbij Groesbeek.  U hebt bewoners, toeristen, niet om een oordeel gevraagd. Ik ben rond mijn twintigste lid van Natuurmonumenten geworden (30 jaar geleden) omdat ik vond en vind dat de weinige natuur die we hebben, behouden moet blijven, nu zie ik dat Natuurmonumenten één van de opdrachtgevers is. Schokkend! Dit is geen natuurbehoud.
Mijn directe vragen:
Hoeveel hectare is er nu gekapt?
Hoeveel bomen zijn er nu gekapt?
Hoeveel gaat er nog gekapt worden en waar?
Is er een mogelijkheid om dit tegen te houden?
Hoeveel bomen gaan er nog gekapt worden?
Waar wordt bovenstaand aantal bomen herplant?
Heeft de gemeente hier ook nog zeggenschap over?

Er wordt misschien niet meer gekapt maar wél gewerkt in het bos, met grote machinerie. Het ziet ernaar uit dat dit nog wel even gaat duren. Wanneer stopt u écht met werken? Wanneer krijgt mens en dier weer rust?