zondag 4 september 2011

Brief aan Mandigers van Natuurmonumenten

Beste meneer Mandigers, beste Fons,


In de Gelderlander van dinsdag 30-08-11 werden we (en velen met ons) weer verrast door uw volgende natuur vernietigingsproject. Het gebied bij het Jachtslot, dat langzaam weer aan de natuur teruggeven werd, moet van u weer in een willekeurige cultuurstaat worden teruggebracht. Want volgens u “gaat het jachtslot schuil achter een groene façade”. En die façade, die bomen, die natuur, wilt u laten verdwijnen.

Net als bij het project Heiderijk moet ook hier de natuur worden buitengesloten. De redenen waarom de argumenten voor project Heiderijk geen hout snijden, gelden hier ook.

Maar wat verbijsterend is, is te vernemen dat ondanks dat het project Heiderijk stilgelegd is, u hier zonder blikken of blozen aankondigt weer bomen te gaan kappen.

Project Heiderijk is stilgelegd. Er zou 4 jaar niet gekapt worden. De burgers zouden gehoord en betrokken worden in de besluitvorming over wel of niet kappen in dat gebied. Maar in het plangebied van Heiderijk, waar het bos rond het Jachtslot ook toe behoort, gaat u nu toch zonder enige inbreng van die omwonenden en gebruikers het bos kappen. U lapt de door u zelf gedane toezeggingen aan uw laars.


Dit gebied is een van nature bosgebied. Door ingrijpen van de mens heeft er in vroegere tijden een ecologische ramp plaatsgevonden. Dit leverde een kaal landschap op met een zeer geringe natuurwaarde. Die zogenaamde “prachtige doorzichten” van u zijn een gevolg van die ecologische ramp. Waarom moet in dit gebied ook open terreinen gemaakt worden? Heel Nederland is al één grote gecreëerde “doorkijk”, maar bossen hebben we bijna niet meer. Die bossen met een natuurlijke ontwikkeling, zijn het beschermen waard.

Het jachtslot is gebouwd in een van nature bosgebied. De natuur, zoals u zelf zegt, “nam de regie over”. En zo hoort het dus ook. Uw activiteiten om alles wat riekt naar natuur buiten te sluiten zijn onbegrijpelijk en niet te beargumenteren. Wij vragen ons dan ook af waar de naam Natuurmonumenten toch vandaan komt. We komen NM alleen nog tegen als u de natuur laat verdwijnen.


Waarom gaat u door met deze natuurvernietiging? Is het, net als bij Heiderijk, om de voortgang van uw organisatie veilig te stellen? Om werk te creëren?

Wanneer gaat u het breed gedragen protest tegen boskap eens serieus nemen? Uit enquêtes blijkt een zeer ruime meerderheid voor behoud van onze bossen te zijn.


Laat het groene gordijn rond het Jachtslot dicht!


Met vriendelijke groet,

Paul Baken en Margriet Timmermans

Actiegroep Red ons bos


p.s. lees ook het vorige actuele bericht, dat gelijktijdig met dit bericht geplaatst wordt over een overleg met SBB over de recente kap ten behoeve van "onderhoud"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten