donderdag 21 juni 2012

Nauurmonumenten de grote ontbosser

Ingezonden brief aan De Volkskrant 16 juni 2012

De grote ontbosser
Natuurmonumenten deelt prijzen uit voor de groenste Kamerleden (Binnenland, 13 juni). En ja, dat zijn Kamerleden van partijen die Natuurmonumenten in haar beleid van ontbossing steunen. Want hoe groen is Natuurmonumenten zelf? Wij hebben onze mond vol van de ontbossing elders in de wereld. Hier in Nederland is Natuurmonumenten de grote ontbosser. In hoog tempo is Natuurmonumenten Nederlands bos (de natuurlijke staat van grote delen van ons land) aan het vervangen door parklandschappen die hier niet duurzaam voorkomen en in de natuur geen schijn van kans hebben. Met ecologische onzin argumenten worden onze bossen vervangen door heidevelden en zandverstuivingen. Beide landschappen zijn ontstaan door toedoen van de mens en waren ecologische rampen. Massale kap en overbegrazing zorgden voor niet-Nederlandse landschappen. En juist die landschappen worden nu op grote schaal nagemaakt. Het voordeel voor Natuurmonumenten is het eigenbelang. De natuur laat van de parklandschappen geen spaan heel. En dus moeten met veel (Europese) subsidies de landschappen tegen de natuur beschermd worden. Natuurmonumenten blijft er groot door. De verliezer is de natuur. Welke politieke partij gaat zich uitspreken tegen deze vernieling van de natuur, gaat zich verzetten tegen de afbraak door Natuurmonumenten? Dan maar geen prijs van Natuurmonumenten.

Paul Baken, Margriet Timmermans, Groesbeek, Actiegroep Red ons bos

Geen opmerkingen:

Een reactie posten