dinsdag 12 april 2011

“Red ons Bos” niet in klankbordgroep Heiderijk


Na het bijwonen van de informatieavond op 31 maart 2011 over de door Heiderijk op te richten klankbordgroep voor het plan Heiderijk, in de Mallemolen te Groesbeek, heeft de actiegroep Red ons Bos besloten geen zitting te nemen in deze klankbordgroep.

Wij zijn tot dit besluit gekomen omdat Heiderijk bij haar ambities blijft dat er in ons bosgebied een ander soort natuur moet komen. Dieren, die een landschap nodig hebben dat van nature niet in Nederland voorkomt, moeten beschermd worden door grote stukken van ons bos te vernietigen.

Deze ambitie staat in de klankbordgroep niet ter discussie.

Voor Heiderijk is de klankbordgroep opgericht om te bekijken of, na fase 1 van het project, haar ambities behaald zijn. Indien ze niet behaald zijn, mag de klankbordgroep meedenken hoe deze ambities (in een volgende fase van het project), alsnog behaald kunnen worden. Dat houdt in: meer bomen kappen.

Om te bezien of de ambitie is behaald moet het aantal dieren gemonitoord worden. De criteria voor dit monitoren kon of wilde Heiderijk op de informatieavond niet concreet benoemen. Ongeacht wat het monitoren dus oplevert kan Heiderijk nog steeds de beslissing elke kant op laten gaan.

Voor ons is deze monitoring niet relevant. Ongeacht de uitslag willen wij niet dat het plan doorgaat.

De vraag van de klankbordgroep zou wat ons betreft moeten zijn: wat wil je met de natuur in de omgeving? Natuurlijke ontwikkeling (een beetje bijsturen), en dus bos –de natuurlijk staat van dit gebied- behouden. Of wil je een heel ander landschap, n.l. een cultuurlandschap, dat niet duurzaam in Nederland kan bestaan, en waar erg veel bos voor moet wijken.

Heiderijk wil landschappen die hier alleen kunnen bestaan als ze door de mens zijn gemaakt en die steeds weer opnieuw peperduur onderhoud behoeven. De natuur laat er namelijk geen spaan van heel. De te beschermen dieren komen in hun natuurlijke landschap, elders in Europa, veelvuldig voor. Is het toch nodig ze te beschermen dan kan dat voor een fractie van de (financiële) inspanning daar.

De meningen zijn duidelijk. Heiderijk wil wensnatuur. Daarvoor heeft zij gekozen voor een ijkmoment in de geschiedenis met een maximaal ingrijpen in de natuur. Wij willen natuurlijke ontwikkeling. Wij willen dat Heiderijk van onze natuur, van natuur die zichzelf in stand kan houden, afblijft.

De meningen zullen zo blijven. De klankbordgroep is niet bedoeld (zo is duidelijk geworden deze avond) voor deze discussie. Meedoen in de klankbordgroep is achter de ambitie van Heiderijk staan en meegaan in het plan om wensnatuur te creëren en te praten over een boompje meer of minder. Daarvoor is een actiegroep die tegen de boskap is, niet bedoeld.

Heiderijk bepaalt waar de dialoog in de klankbordgroep over zal gaan. Voor de stem van de tegenstanders van wensnatuur ipv natuur is geen plaats. Uiteindelijk is er dus van het beloofde luisteren naar deze stem niet veel terecht gekomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten